Szkolenie - minimum sanitarne - higiena pracy przy żywności

Szkolenie to zaadresowane jest do wszystkich tych którzy maja zamiar pracować w miejscach w których istnieje dostęp do żywności. Uzyskany certyfikat pozwala legalnie pracować. Certyfikat gwarantuje uprawnienia bezterminowo.