Zajęcia korekcyjno-ruchowe

Organizujemy zajęcia korekcyjno – ruchowe z elementami AIKIDO.

Celem tych zajęć jest :

Zajęcia prowadzi instruktor z wieloletnim stażem pracy z dziećmi i młodzieżą oraz dorosłymi posiadacz pierwszego stopnia mistrzowskiego (I DAN AIKIDO) oraz instruktor samoobrony i KRAVMAGII. Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu. Istnieje możliwość uczestnictwa razem z dziećmi.